Nocny mechanizm erekcji

Funkcja porannej erekcji u mężczyzny

Stanowi integralną część każdej dziedziny medycyny. Poprzez badanie regulacji nocny mechanizm erekcji adaptacji czynnościowej organizmu pozwala zaprojektować wszelkie interwencje medyczne i przewidzieć ich skutki.

nocny mechanizm erekcji ograniczenie pierścieni na penisie

Poznanie fizjologii układu moczowo-płciowego umożliwiło wprowadzenie do powszechnego stosowania wielu leków, np. Celem tego opracowania jest krótkie przedstawienie mechanizmów leżących u podstaw regulacji wzwodu prącia.

W ostatnich latach nastąpił znaczący postęp w dziedzinie farmakologicznego leczenia chorych na ED. Jego podstawą jest poznanie mechanizmu wzwodu na poziomie tkankowym i komórkowym oraz wykazanie, że czynność skurczowa mięśni gładkich zatok ciał jamistych prącia oraz naczyń doprowadzających i odprowadzających krew z tych zatok zależy między innymi od aktywności fosfodiesterazy typu piątego PDE-5enzymu rozkładającego cykliczny guanozylomonofosforan cGMP będący przekaźnikiem wewnątrzkomórkowym związanym z działaniem nocny mechanizm erekcji azotu NO.

Mięśnie gładkie ciał jamistych oraz naczynia doprowadzające krew do zatok ciał jamistych tętnice-arteriole pozostają pod stałym tonicznym wpływem zazwojowych włókien układu współczulnego gałązki nerwu podbrzusznego. Adrenalina uwalniana na ich zakończeniach stymuluje receptory α1-adrenergiczne i powoduje utrzymywanie się mięśni gładkich naczyń krwionośnych oraz beleczek ciał nocny mechanizm erekcji prącia lub łechtaczki w stanie skurczu, co ogranicza dopływ krwi do zatok ciał jamistych i przyczynia się do pozostawania prącia w stanie wiotkości flaccid penis.

Ocena nocnych wzwodów prącia

W następstwie pobudzenia mechanoreceptorów okolic genitalnych lub psychogennego pobudzenia seksualnego dochodzi do zmniejszenia aktywności zakończeń układu współczulnego i tym samym do ograniczenia ich działania hamującego erekcję.

Jednocześnie występuje pobudzenie neuronów części przywspółczulnej układu autonomicznego. Impulsy z tych neuronów docierają poprzez nerwy jamiste, będące odgałęzieniami nerwów miednicznych, do naczyń i beleczek prącia. Są to neurony zaliczane do grupy neuronów NANC nieadrenergiczne, niecholinergiczne. Uwalniają one na swoich zakończeniach tlenek azotu NO. Oprócz NO z zakończeń przywspółczulnych uwalniane są także acetylocholina, adenozyna i wazoaktywny peptyd jelitowy VIP - vasoactive intestinal peptidektóre zwiększają wtórnie uwalnianie NO przez komórki śródbłonka.

Początkowo ciśnienie w ciałach jamistych prącia jest mniejsze o mm Hg od ciśnienia skurczowego krwi. Podtrzymywanie stymulacji seksualnej doprowadza do dalszego wzrostu ciśnienia nawet do wartości powyżej mm Hg, dzięki skurczowi mięśni krocza kulszowo-jamistego, opuszkowo-gąbczastego otaczających podstawę prącia. Wzwód prącia ustępuje po wytrysku nasienia, który jest wynikiem pobudzenia purynergicznych zakończeń układu współczulnego, również typu NANC, uwalniających adenozynotrifosforan ATP.

ATP, stymulując receptory P2x, powoduje skurcz mięśni gładkich nasieniowodów i mrekcja mężczyzn, jak go wzmocnić nasiennych. Małże i montaż części współczulnej układu autonomicznego podczas nocny mechanizm erekcji wywołuje stopniowe wiotczenie prącia, natomiast duże stężenie adrenaliny we krwi odpowiedzialne jest za znaczny wzrost ciśnienia tętniczego podczas orgazmu.

PDE-5 jest enzymem, który rozkłada cGMP i tym samym przyczynia się do utrzymywania się stężenia tego nukleotydu w cytoplazmie na względnie niskim poziomie.

Funkcja porannej erekcji u mężczyzny

Hamowanie PDE-5, np. Warunkiem niezbędnym do uruchomienia kaskady zdarzeń związanych z leczeniem inhibitorami PDE-5 jest stymulacja seksualna.

nocny mechanizm erekcji rano erekcja ich nieobecność

Aktywność pozazwojowych neuronów docierających do prącia zarówno z części przywspółczulnej, jak i współczulnej układu autonomicznego jest regulowana przez neurony przedzwojowe zlokalizowane głównie w słupach pośrednio-bocznych rdzenia kręgowego. Obszar, w którym zlokalizowane są neurony regulujące aktywność nerwów miednicznych, nazywa się ośrodkiem rdzeniowym wzwodu.

Neurony tego obszaru pobudzane są przez impulsację z mechanoreceptorów prącia i łechtaczki, warunkując obecność wzwodów odruchowych u chorych, którzy doznali urazowego uszkodzenia rdzenia kręgowego.

Do neuronów tego obszaru dociera również informacja z wyższych struktur układu nerwowego. Badania z wykorzystaniem pozytronowej tomografii emisyjnej PET wykazały, że wystąpienie erekcji jest wynikiem oddziaływań wielu sieci neuronalnych mózgowia kory mózgowej, układu limbicznego i pnia mózgu.

Erekcja. Co może na nią wpływać i czemu to nieprawda, że powinna pojawiać się spontanicznie.

Ostatecznie informacja dociera do rdzenia kręgowego drogą dwóch głównych projekcji: projekcji pobudzającej z jądra przykomorowego podwzgórza PVN - paraventricular nucleus i projekcji hamującej z jąder szwu pnia mózgu RN - raphe nucleus.

Neurony jąder szwu uwalniają w spoczynku serotoninę, która wywiera hamujący wpływ na erekcję na poziomie rdzenia kręgowego.

TO częsty powód impotencji! Jak zadbać o erekcję po 40-stce? [Eks-tra zmiana]

U chorych przyjmujących leki przeciwdepresyjne, które hamują wychwyt zwrotny serotoniny zwiększając jej stężenie w przestrzeni synaptycznej, częściej obserwuje się zaburzenia wzwodu, natomiast u mężczyzn chorujących na przedwczesny wytrysk ejaculatio praecox działanie to jest korzystne i znalazło swój wyraz w nocny mechanizm erekcji tej choroby.

Wyróżnia się kilka rodzajów wzwodu prącia: I wzwody odruchowe, II wzwody psychogenne i III wzwody nocne, występujące spontanicznie w czasie snu. Wzwody odruchowe są wynikiem drażnienia mechanoreceptorów okolic genitalnych.

Do wzwodów psychogennych dochodzi pod wpływem bodźców wzrokowych, słuchowych, węchowych bodźce erotogenne lub wyobrażeń o treściach erotycznych. Geneza wzwodów tego rodzaju jest bardzo złożona. Zależą one głównie od pobudzenia neuronów ciał migdałowatych, struktur wchodzących w skład układu limbicznego, który reguluje procesy emocjonalne. Informacja z ciał migdałowatych dociera drogą polisynaptyczną do międzymózgowia, w którym znajdują się neurony aktywujące oksytocynergiczne neurony jądra przykomorowego.

Oksytocyna, uwolniona na ich zakończeniach w rdzeniu kręgowym, aktywuje neurony rdzeniowego ośrodka erekcji. Neurony międzymózgowia pozostają pod tonicznym pobudzającym wpływem neuronów, które uwalniają dopaminę.

Nocny mechanizm erekcji aktywuje neurony międzymózgowia i promuje erekcję. Mechanizm ten leży u podstaw działania apomorfiny, która stymuluje receptory dopaminergiczne i jest wykorzystywana do leczenia ED.

Interesującym rodzajem wzwodu jest wzwód występujący spontanicznie, na przykład podczas fazy REM rapid eye movements snu. Faza ta charakteryzuje się między innymi szybkimi ruchami gałek ocznych. Podczas REM obserwuje się zwiększoną aktywność neuronów międzymózgowia oraz zmniejszoną aktywność neuronów serotoninergicznych jąder szwu, co prowadzi do odhamowania neuronów rdzeniowego ośrodka erekcji.

nocny mechanizm erekcji formy plików cookie penisa

Badanie wzwodów nocnych stanowi ważny element rozpoznawania przyczyn ED. Występowanie prawidłowych wzwodów nocnych świadczy, że przyczyna ED leży poza sferą zaburzeń neurogennych i naczyniowych i że ma tło psychogenne.

Przeczytaj także